Verslag Winterbijeenkomst NBOA 2005

Op 27 november ´05 was het clubschip van de WSV Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede de plaats van bijeenkomst voor de North Beach zeilers van Nederland. Rond 14.00 waren bijna 40 mensen van zo´n 17 North Beaches aanwezig om vooral kennis te maken met al die andere North Beach schippers maar ook om ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk om de korte lezingen te horen.

Winterbijeenkomst in Wijk bij Duurstede
Jan Derks heette iedereen welkom en gaf een overzichtje van de laatste ontwikkelingen rond de werf. Er zijn nu 40 North Beaches 24 gebouwd en de eerste North Beach 29 staat op de vloer. In Polen zijn de oude gebouwen ingrijpend opgeknapt en zijn de faciliteiten sterk verbeterd. Er is grond aangekocht rond het huidige gebouw zodat indien nodig groots uitgebreid kan worden.
Frans Cobelens vertelt over zijn ontwerp
Frans Cobelens, de ontwerper van de North Beaches, had de “aan de grondloop bestendigheid” van de NB24 als onderwerpje gekozen om daar in het kort enige toelichting op te geven. Vergeleken met bv een Dufour 27 (zeer vergelijkbaar vwb de maten) heeft een North Beach een ondiepere kiel die bovendien van voren schuin oploopt en over een groot oppervlak tot ver naar achter aan de romp vast zit. De Dufout heeft een smallere diepere kiel waarbij alle kracht op een betrekkelijk klein deel van het vlak komt. Bereken je de krachten die op de romp komen als de boot met 5 knopen snelheid aan de grond loopt dan zijn de krachten op het vlak van de Dufour tot enkele honderden malen groter dan bij de North Beach.
Er werd gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Frans vragen te stellen over het ontwerp

Jan Derks licht de bouw van de nieuwe NB29 toe

Na de koffie werd het ontwerp van de nieuwe North Beach 29 uitvoerig door Jan Derks toegelicht. Met een aantal foto´s werd de vordering van de bouw van de 1e 29 getoond.
Frans Strunk, de eigenaar van de 1e NB29, zegde toe eventueel genegen te zijn alle NBOA leden uit te nodigen voor de tewaterlating.


Jur Pels vertelde over zijn ervaringen met het droogvallen met de North Beach 24. Speciaal hiervoor heeft hij van een paar planken Bankirai steunen gemaakt om de boot tijdens droogvallen rechtop te houden. Inmiddels zijn de planken ook door Sybren van de Forlet uitvoerig op het wad gebruikt en het werkt allemaal prima en simpel. Schets met maten is op deze plek te vinden.


Als laatste vertelde Ronald Boontje over zijn ervaringen in de 200 mijls Solo. Geen project om onvoorbereid aan te beginnen. Solozeilervaring is een voorwaarde en ook een fysiek frisse start helpt om de onderneming tot een goed einde te kunnen brengen. Ronald kampte bij de start al met een griepje zodat na 2 dagen in Lelystad de tocht werd afgebroken. Volgend jaar weer en dan de voorbereiding wat uitgebreider doen.


Tijdens de gesprekken na het officiele gedeelte kwam wel naar voren dat er belangstelling bestaat om volgend vaarseizoen wat dingen gezamenlijk te ondernemen. Regio Friesland is voornemens een weekendje te gaan organiseren. Verder zijn er initiatieven om met meerdere North Beaches aan landelijke evenementen deel te nemen zoals bv Rondje Noord Holland of Nacht van Spakenburg. Ook waren er mensen die geinteresseerd waren in meerdere tochtgenoten voor een oversteek naar Engeland in de zomer. Op de nieuwe website zal ruimte zijn om al deze initiatieven bekendheid te geven en ook om plannen en vragen bekend te maken.