Lid worden van de vereniging

Beste North Beach zeilers

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 18 november 2007 is gesproken over de vorm van de vereniging van North Beach zeilers oftewel de NBOA:

De aanloopfase waarbij iedereen die een North Beach kocht automatisch op de "ledenlijst" werd gezet is voorbij, voortaan is lid zijn een keus. Uiteraard blijft het een vereniging die gebaseerd is op gemeenschappelijk enthousiasme voor ons zeilbootje, maar terwille van de continuïteit komt er iets meer structuur.

Er zijn 3 bestuursleden, te weten:

En we hebben een Evenementen Commissie met plaats voor 3 leden:

Bovenstaande personen nemen die taak voor 3 jaar op zich, daarna is iemand anders aan de beurt of doen ze het voor nog eens 3 jaar.

Om de organisatie van evenementen, aanloopkosten clubartikelen, website e.d. te kunnen bekostigen is besloten een contributie te gaan vragen, op de vergadering is besloten dat dit €20.- per (kalender)jaar is.
Om niet te veel rompslomp te hebben maar de aandacht vooral op het zeilen en aanverwante zaken te kunnen richten wordt er voorlopig nog geen "echte " vereniging in juridische zin van gemaakt. Er zijn dus nog geen statuten en regelementen of notariële aktes, maar als iemand zich geroepen voelt hier iets aan te doen dan mag dat. De officiele status is dus niet meer dan een vriendenclub waar ieder voor eigen verantwoording aan deelneemt.

Leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris jur.pels@orange.nl en door €20.- over te maken op giro 4872885 ten name van Zeilfonds Driebergen, aanmelden per telefoon of gewone post kan uiteraard ook:
Jur Pels
Bosstraat 87
3971XB Driebergen
0343-516287

Wat krijgt een lid terug voor die €20.-?

Dus vrienden, aarzel niet maar meld je aan per kerende email en maak even die 20 euro over.

.